Nákupný košík

Nákup na splátky Cetelem ON-LINE

1. Vyberte si tovar

Vyberte si požadovaný tovar. V detaile tovaru nájdite odkaz Nákup na splátky. Po kliknutí na tento link sa zobrazí kalkulačka, na ktorej si môžete vypočítať splátky. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka ikonou Kúpiť.

Pozor!
Splátky Cetelem je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote od 100 € a viac.

2. V košíku zvoľte spôsob platby

Keď budete mať v košíku všetok požadovaný tovar, zvoľte spôsob platby Spotrebiteľský úver Cetelem ON-LINE. Po zvolení spôsobu platby kliknite na ikonu Prepočítať.

3. Odoslanie objednávky

V košíku kliknite na ikonu Objednať. V pokladni dôkladne skontrolujte všetky zadané údaje a objednávku potvrďte ikonou Odoslať. Po odoslaní objednávky v prednastavenej tabuľke zvoľte potrebné údaje, kliknite na Prepočítať a následne budete cez ikonu Odoslať presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde je potrebné vyplniť formulár pre schválenie úveru.

Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na https://www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.

4. Doklady potrebné k vybaveniu úveru

Po schválení žiadosti o úver nám poštou zašlite nasledujúce dokumenty:

pre úver do 3000 €

 • 1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere
 • 1x vyhlásenie a poučenie o ochrane osobných údajov
 • 1x kópiu občianskeho preukazu a kópiu druhého dokladu totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný pas, preukaz ZŤP/ZŤP-S, príp. rodný list)
 • Doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade

 • Zamestnanci - jeden z dokladov:
  Ak je Váš príjem z územia SR a vyjadríte súhlas s overením Vašich údajov o príjme v databáze Sociálnej poisťovne, nie je nutné výšku príjmu inak vykazovať. Ak však vyjadríte svoj nesúhlas s overením Vašich údajov v databáze Sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov:

 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je Vám poukazovaná mzda alebo
 • originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

 • Dôchodcovia:
  Ak Vám je dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne SR a vyjadríte svoj súhlas s overením Vašich údajov o príjme v databáze Sociálnej poisťovne, nie je nutné dokladovať príjem inak. Ak však vyjadríte svoj nesúhlas s overením Vašich údajov v databáze Sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov:

 • potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou) alebo
 • potvrdenie z pošty alebo
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný Váš dôchodok

 • Podnikateľ (SZČO):
 • originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom * Pri daňovom priznaní podávanom elektronicky alebo poštou nie je nutné vyžadovať pečiatku daňového úradu, za podanie sa považuje vytlačenie elektronickej vety podania alebo podací lístok z pošty

 • Konateľ / Spolumajiteľ firmy:
 • ročné zúčtovanie preddavkov za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom

 • Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný na území Schengenského priestoru:

  Zamestnanci
 • výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie
 • alebo
 • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy

pre úver nad 3000€ a u podnikateľov vždy, prosíme doložiť navyše

 • doklad preukazujúci trvalé či prechodné bydlisko. Takým dokladom môže byť výpis z účtu alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb (za elektrinu, plyn či telekomunikačné služby a pod.), zloženka SIPO

5. Schválenie/neschválenie úveru

Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku, objednávku v čo najkratšom čase spracujeme.

6. Doprava a prevzatie tovaru na adrese preukázaného trvalého bydliska


TYPY ÚVEROV

1. Zvýhodnená 1/10

Všeobecné podmienky: občan SR, vek 18 – 70 rokov, trvalý zdroj príjmov ( nie je v skúšobnej alebo výpovednej lehote)

Potrebné doklady: Platný občiansky preukaz, Doklad pre overenie adresy (výpis z bankového účtu, doklad o zaplatení SIPO, vyúčtovanie za telefón, plyn, elektriku, nájom,...)

PRODUKT

Zvýhodnená 1/10

BAREM

186

VÝŠKA ÚVERU

100 EUR – 17. 000 EUR

PRIAMA PLATBA

10-90%

POČET SPLÁTOK

10

POISTENIE ÚVERU

s poistením / bez poistenia

Príklad:

CENA TOVARU

300 EUR

PRIAMA PLATBA (1/10 z ceny tovaru)

30 EUR

VÝŠKA ÚVERU

270 EUR

POČET MESAČNÝCH SPLÁTOK

10

VÝŠKA MESAČNEJ SPLÁTKY

29,70 EUR

RPMN

23,46%

Doba splatnosti

10

Fixná úroková sadzba

21,26%

Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť

297 EUR


2. Flexi splatky 7 - 48 mesiacov

Všeobecné podmienky: občan SR, vek 18 – 70 rokov, trvalý zdroj príjmov ( nie je v skúšobnej alebo výpovednej lehote)

Potrebné doklady: Platný občiansky preukaz, Iný doklad totožnosti

PRODUKT

Klasický úver - Istota

BAREM

152

VÝŠKA ÚVERU

100 EUR – 6500 EUR

PRIAMA PLATBA

10-90%

POČET SPLÁTOK

7-48

POISTENIE ÚVERU

s poistením / bez poistenia

 

Príklad:

Cena tovaru

300 EUR

Priama platba

30 EUR

Výška úveru

270 EUR

Počet mesačných splátok

24

Výška mesačnej splátky

14,01EUR

RPMN

24,39%

Doba splatnosti

24

Fixná úroková sadzba

22%

Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť

336,24 EUR

Výhody:

 • Nízka priama platba od 10% z ceny tovaru
 • Variabilita vo výbere počtu splátok
 • Možnosti splácania od 6 do 48 mesiacov
 • Prehľadnosť a jednoduchosť


3. 
1% mesačne

Všeobecné podmienky: občan SR, vek 18 – 70 rokov, trvalý zdroj príjmov ( nie je v skúšobnej alebo výpovednej lehote)


Potrebné doklady: Platný občiansky preukaz,  Doklad pre overenie adresy (výpis z bankového účtu, doklad o zaplatení SIPO, vyúčtovanie za telefón, plyn, elektriku, nájom,...)   


PRODUKT

1% mesačne

BAREM

201/202

VÝŠKA ÚVERU

100 EUR – 17.000 EUR

PRIAMA PLATBA

0/10%

POČET SPLÁTOK

5-15

POISTENIE ÚVERU

s poistením / bez poistenia


Príklad:

Cena tovaru

300 EUR

Priama platba

0 EUR

Výška úveru

300 EUR

Počet mesačných splátok

10

Výška mesačnej splátky

33 EUR

RPMN

23,46%

Doba splatnosti

10

Úroková miera

21,26%

Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť

330 EUR


Novinky Kurzy šitia

sijaci_stroj_ruzova_maly

ŠIJEM SI SAMA
A JE TO BOMBA!
KRIŠTÁĽInformácie
Konverzný kurz30.126 SK/EUR
Partnerské stránky