Nákupný košík

Gombíková dierka - 4 - kroková a automatická

Poloautomatické obšívanie gombíkovej dierky (4-krokové)


Poloautomatické obšívanie gombíkovej dierky prebieha v štyroch základných krokoch, ktoré predstavujú obšitie vždy jednej strany gombíkovej dierky. Pred začatím obšívania gombíkovej dierky nastavíme otočný volič, prípadne iný ovládač podľa typu šijacieho stroja na prvú pozíciu. Spravidla ide o ľavý širší okraj gombíkovej dierky. Nastavíme zodpovedajúcu dĺžku stehu a nasadíme šijacie pätku na obšívanie gombíkových dierok. Pri regulácii dĺžky stehu nastavíme otočný volič na 0, ak chceme šiť užšie stehy. Hladký steh je vhodný pri vytváraní gombíkových dierok na tenkých látkach. Otočný volič dĺžky stehu nastavíme na 1 pre šitie širších stehov. Širšie stehy sú vhodné pri obšívaní gombíkových dierok na silných látkach. Ďalej nastavíme otočný volič nastavenia napnutia nite na zodpovedajúce napätie, u niektorých strojov sa odporúča 3-5. Pred začatím práce si vyskúšame obšívanie gombíkovej dierky na kúsku látky a vykonáme prípadnú reguláciu nastavenia. Pri regulácii nastavenia môžeme využiť vyššie popísaný postup regulácie nastavenia pri automatickom obšívaní gombíkovej dierky. Skúška obšívania gombíkovej dierky nám pomáha dosiahnuť čo najlepší výsledok.

Pracovný postup:

Pracovný postup začíname vyznačením gombíkové dierky na látke. Použiť môžeme napr. krajčírsku kriedu. Posúvač na pätke pre obšívanie gombíkových dierok vytiahneme dopredu a značenie na pätke porovnáme so značkou na látke. Po porovnaní značiek spustíme šijacie pätku dole.

1. krok

Otočný prepínač tvaru stehu nastavíme na prvú pozíciu poloautomatickej gombíkovej dierky. Teraz je všetko pripravené na šitie. Šliapneme na elektronický regulátor otáčok a načneme šiť. Šijeme smerom dopredu, kým sa nedostaneme k prednej značke gombíkovej dierky. Na tejto značke zastavíme šijací stroj a necháme ihlu v dolnej polohe na ľavej strane.

2. krok

Otočný prepínač tvaru stehu nastavíme na druhú pozíciu poloautomatickej gombíkovej dierky. Opäť začneme šiť a ušijeme štyri až šesť stehov. Potom opäť zastavíme šijací stroj. V tomto okamihu musí byť ihla v dolnej pozícii na pravej strane.

3. krok

Otočný prepínač tvaru stehu nastavíme na tretiu pozíciu poloautomatickej gombíkovej dierky a znovu začneme šiť. Tentoraz šijeme opačným smerom ako v prípade prvej (ľavej) časti gombíkovej dierky. Šijeme tak dlho, kým sa nedostaneme k zadnej značke gombíkovej dierky. V tomto mieste šijací stroj zastavíme a dbáme na to, aby ihla bola v hornej pozícii na pravej strane.

4. krok

Otočný prepínač tvaru stehu nastavíme na druhú pozíciu poloautomatickej gombíkovej dierky, lebo druhá pozícia poloautomatickej gombíkovej dierky slúži pre šitie druhej a štvrtej časti gombíkovej dierky. Ušijeme štyri až šesť stehov a šijací stroj zastavíme. V tomto okamihu musí byť ihla hore na ľavej strane. Po ušití gombíkovej dierky odoberieme látku zo šijacieho stroja. Pred zadnú zátvorku ušitie gombíkovej dierky dáme ihlu, aby sme zabránili mylnému prerezaniu gombíkovej dierky. Po tomto zabezpečení opatrne pomocou noža alebo prerezávača gombíkových dierok gombíkovú dierku prerežeme.


Automatické obšívanie gombíkovej dierky

Informácie
Zaujímavé stránky

Logo CETELEM

GfK

Konverzný kurz30.126 SK/EUR
Partnerské stránky