Nákupný košík

Overlocky - najčastejšie problémy


Najčastejšie problémy a ich riešenia pre overlocky

Problém Príčina Riešenie
Overlock
vynecháva steh
1. Horný alebo dolný chapač je k ihle zle nastavený.
2. Chapače sú príliš ďaleko od seba v krížnej pozícii.
3. Zle nastavená ihla.
4. Tupé alebo ohnuté ihly.
5. Uvoľnená ihla alebo uvoľnená ihelnica.
6. Uvoľnená sférická hriadeľ.
1 - 3. Nastavte pozície chapačov a ihiel podľa návodu.
4. Vymeňte ihly.
5a. Utiahnite skrutky noža.
5b. Utiahnite ihly.
5c. Vymeňte ihlu.
6. Po nastavení hriadeľa dotiahnite skrutku podľa návodu.
Overlock má
prerušenú niť
1. Zle zvolená ihla (hrúbka) k niti.
2. Trhlina v ihle alebo očku ihly.
3. Príliš napnutá niť.
4. Zle navlečená niť.
5. Zlé šitie.
1. Vymeňte ihlu alebo niť.
2. Vymeňte ihlu.
3. Uvoľnite naťahovač.
4. Navlečte niť podľa priloženého návodu.
5. Vymeňte niť.
Overlock má
zlomenú ihlu
1. Slabá ihla k hrúbke látky.
2. Ihla naráža počas šitia na chapač.
3. Ohnutá ihla.
1. Vymeňte ihlu za silnejšiu.
2. Nastavte správne ihlu alebo chapač.
3. Vymeňte ihlu.
Overlock robí
nepravidelný steh

1. Zbierajúce háčiky nití zo špuliek nie sú správne
umiestnené nad špulkou.
2. Zlé napätie nite.
3. Znečistený povrch nit upínajúcich plôšok
naťahovačov - regulátorov napätia nite.

1. Nastavte háčiky.
2. Zregulujte napätie nití.
3. Očistite plôšky kefkou.
Overlock posúva
materiál
nerovnomerne
1. Zúbky transportu sú nastavené príliš vysoko alebo nízko.
2. Slabý prítlak pätky.
3. Pätka netlačí materiál žiadnou silou.
4. Tupé nože.
5. Uvoľnené skrutky pätky.
6. Znečistené drážky zúbkov transportu vláknami a žilkami nití.
1. Nastavte zúbky transportu.
2. Nastavte prítlak pätky regulačnou skrutkou.
3. Znížte čap úchytu prítlakovej pätky (zaskrutkujte
prítlakovú skrutku nižšie).
4. Naostrite nože alebo ich vymeňte.
5. Utiahnite skrutky.
6. Zložte stehovú dosku a vyčistite zúbky transportu kefkou.
Látka sa krčí 1. Vysoké napätie nite.
2. Niť je zle zachytená.
3. Nie je použitá vhodná niť.
4. Dlhá dĺžka stehu.
5. Nevhodný prítlak šijacej pätky.
1. Povoliť napätie nite.
2. Skontrolovať, či sa niť nezamotala alebo niekde nezachytila.
3. Použiť kvalitnú ľahkú niť.
4. Skrátiť dĺžku stehu.
5. Znížiť prítlak šijacej pätky pre ľahké látky.
Látka sa
navaľuje
1. Otvorený kryt slučkovača.
2. Zachytená alebo zamotaná niť.
3. Látka je veľmi šíroká.
1. Pred šitím zavrieť kryt slučkovača.
2. Skontrolovať zamotania alebo zachytenie nite.
3. Pred šitím overlockom zošiť silné vrstvy látky
obyčajným šijacím strojom.
Nepravidelný
orez
1. Nože sú nesprávne zarovnané.
2. Nože sú tupé alebo inak závadné.
1. Skontrolovať zarovnanie nožov.
2. Vymeniť jeden alebo oba nože.
Informácie
Zaujímavé stránky

Logo CETELEM

GfK

Konverzný kurz30.126 SK/EUR
Partnerské stránky